Nově zrekonstruovaná chata těsně pod nejvyššími hřebeny Krkonoš.


Historie Richtrových bud

První stálejší obyvatelé Krkonoš byli horníci a dřevorubci, kteří přišli někdy v první polovině 16. století hledat nerosty a těžit dříví pro potřebu stříbrných dolů v Kutné Hoře. Po skončení rozsáhlé lesní těžby část dřevařů odešla, většina však zůstala. Na vymýcených místech postavili chalupy a začali hospodařit. Jména takových enkláv nám dodnes připomínají jejich zakladatele.

Vznik Richtrových bud můžeme datovat do období 17. století . Zpočátku zde stály letní boudy, kam obyvatelé vyháněli svá stáda pouze po dobu krátkého léta, a zároveň tu sušili seno na zimu. Chalupy to byly prosté, s jednou obytnou místností, komorou a černou kuchyní. Podstatnou část stavení tvořil chlév a důležitá byla i prostorná půda, aby mohla pojmout celou sklizeň sena.

Vlastní Richtrova bouda byla postavena až v roce 1830 Stephanem Bönschem z Velké Úpy za účelem rozšíření chovu dobytka. Později vnuk zakladatele boudy Wilhelm Bönsch zareagoval na rozmáhající se turistický ruch a boudu k tomu účelu přizpůsobil.

Koncem předminulého století nesloužila Richtrovka pouze k chovu dobytka, ale i jako hospoda s noclehárnou. Na celoroční provoz se přešlo na počátku minulého století v době rozšíření lyží a vzniku zimní turistiky.

Ještě před první světovou válkou nahradila původní chalupu velká bouda s 50 lůžky v osmnácti pokojích. Dlouhou dobu patřila Richtrova bouda akciové společnosti Bratři Bönschové, která mimo jiné vlastnila i Luční boudu. V pohnutých dobách roku 1938 bouda do základů vyhořela, ale ještě během války byla obnovena.

Po druhé světové válce byl hostinský podnik i celé hospodářství zkonfiskováno a majetek přešel do užívání národního správce Jana Dubna. V roce 1946 získala boudu Obchodní akademie Dr. Beneše z Prahy a od roku 1950 se majitelem objektu stalo tehdejší Ministerstvo školství, věd a umění. V letech 1950–52 byla celá bouda znovu přestavěna. Od roku 1952 Richtrovy boudy prošly několika rekonstrukcemi a úpravami. Poslední rekonstrukce budovy byla ukončena v roce 2008 a předána k užívání. V roce 2011 došlo k optimalizaci příspěvkových organizací Ministerstva školsví, mládeže a tělovýchovy. 

V současné době má objekt moderní tvář a nabízí návštěvníkům širokou škálu služeb.


kudy k nám

Podrobný popis příjezdových cest, GPS souřadnice pro auto navigaci, místa k parkování a turistické cesty pro pěší.

...příjezdové cesty a parkování
obrázek bezdrátové sítě wi-fi obrázek platební karty Maestro obrázek platební karty Mastercard obrázek platební karty Visa obrázek platební metody JCB obrázek metody Discover Network obrázek platební metody Dinners Club obrázek měny Euro

vlastník střediska