Nově zrekonstruovaná chata těsně pod nejvyššími hřebeny Krkonoš.


Pokyny pro ubytované

 1. Recepce střediska přijímá a provádí ubytování hotelových hostů. Ubytování je možno rezervovat v recepci střediska osobně, telefonicky, faxem, nebo e-mailem.
  a) Smluvní vztah mezi střediskem a ubytovaným vzniká na podkladě zaplacení účtenky. Vyhrazujeme si právo odmítnout ubytování osobám zjevně opilým, hrubým, nebezpečným sobě a okolí nebo takovým, u nichž jsou pochybnosti o dodržování základního hygienického minima.
  b) Středisko může odstoupit od smlouvy o ubytování v případě hrubých výtržností, rušení nočního klidu, nebo klidu a pohodlí ostatních ubytovaných osob. 
 2. Při nástupu host uhradí částku za dohodnutou dobu a typ pobytu, včetně rekreačního poplatku a poplatku z lůžka, který je zahrnut v ceně ubytování. Kancelář vystaví účetní doklad o finanční úhradě. HOST JE POVINNEN PROKÁZAT SE PLATNÝM OSOBNÍM DOKLADEM!!!!!!
 3. Recepce střediska vydává klíče od ubytovacího zařízení.
 4. V ceně ubytování je zahrnutý předem dohodnutý druh penze. Podávání snídaní (8:00-9:00), obědů (12:00-13:00), večeří (18:00-18:30) vždy na jídelně střediska.
 5. Vynášení jídla a nádobí z jídelny není povoleno!!!
 6. V celém středisku platí přísný zákaz kouření.
 7. V době od 22:00 do 7:00 hod je noční klid. Od 22:00 je středisko uzamčeno.
 8. Používání vlastních elektrických spotřebičů na pokojích je zakázáno. Zákaz se nevztahuje na holící strojky a fény.
 9. V případě horské túry – ve vlastním zájmu – nahlaste váš záměr na recepci střediska případně v kanceláři vedoucí nebo provozní.
 10. Možnost dalších poskytovaných služeb za příplatek je včetně ceníku k dispozici na recepci střediska.
 11. Lékárnička s první pomocí je k dispozici v kanceláři vedoucí střediska. Pokud se u ubytovaných objeví průjmové, horečnaté či jiné epidemiologicky závažné onemocnění, je tento občan nebo jeho zástupce povinen bezodkladně tuto skutečnost nahlásit v kanceláři střediska. Ten pak zařídí další postup tak, aby bylo vyloučeno nebo minimalizováno zdravotní postižení ostatních ubytovaných.
 12. Při ukončení pobytu je účastník povinen uvolnit ubytovací zařízení a odevzdat klíče na recepci střediska do 10:00 hod (není-li předem dohodnuto jinak)
 13. Pobyt psů je možný po předchozí dohodě s provozovatelem za předpokladu, že psi nebudou rušit (omezovat) ostatní ubytované. Pohyb psů po tředisku je jen na vodítku. Zákaz vodění psů na jídelnu a to bez výjimky.
 14. Případné technické a ostatní závady, nedostatky se hlásí na recepci střediska.
 15. V případě úmyslného poškození zařízení nebo inventáře střediska host vzniklou škodu uhradí v plné výši.          

 
Přejeme Vám příjemný pobyt na Richtrových boudách. Věříme, že omluvíte případné nedostatky a pomůžete nám při jejich odstraňování .Chcete-li, aby Váš pobyt byl příjemným odpočinkem na horách, aby byl bezpečný a bezkonfliktní, dodržujte tento Provozní řád a zásady slušného chování k přírodě okolo Vás a k sobě navzájem.

Schválil:  Bc. Lenka Janoušková, DiS.
Datum: 1.7.2011


kudy k nám

Podrobný popis příjezdových cest, GPS souřadnice pro auto navigaci, místa k parkování a turistické cesty pro pěší.

...příjezdové cesty a parkování
obrázek bezdrátové sítě wi-fi obrázek platební karty Maestro obrázek platební karty Mastercard obrázek platební karty Visa obrázek platební metody JCB obrázek metody Discover Network obrázek platební metody Dinners Club obrázek měny Euro

vlastník střediska